Портрети

портретна фотография

Заснемане на портрети за социални мрежи, фирмени карти. Художествен портрет в студио и на място в офиса.