спомени, които си заслужава да имате

фотографията е път, който води към душата, а там са скрити най-хубавите и невидими неща.

сватбена фотография за специални моменти.

© Камен Ехранов. Всички права запазени.