Заснемане на блюда за менюта на ресторанти. Снимки на храна. Рекламни сесии за магазини